Methodologie

We gaan net een stapje verder dan het klassieke concept van training. Elk seminarie of elke workshop heeft een specifiek verloop en scenario van start tot einde, met een uitgebalanceerde mix van experimenten, actie en interactie, inspiratie, reflectie, uitwisseling en consolidatie.

We werken op basis van ervaringsgericht leren, (70 % van de tijd bestaat uit doen, in plaats van denken of luisteren), de activiteiten vinden zowel binnen als buiten plaats, op de tatami met iedereen in kimono, of in een ander kader.

De ervaring

De activiteiten worden zorgvuldig gekozen om geschikt te zijn als metafoor voor dagelijkse situaties. We gaan niet voor grote avonturen, iedereen kan deelnemen en er is geen specifieke fysieke fitheid vereist.

Het proces

De reflecties vinden plaats aan de hand van verbindende gesprekken. Indien nuttig of relevant voor het leerproces gebruiken we in de context passende instrumenten en modellen. We passen vorm en inhoud flexibel aan ter ondersteuning van het permanente proces.

De sfeer

Open, respectvol, direct, met een hoog energieniveau.

De begeleiding

We kiezen voor een vriendelijke, nuchtere stijl, gebruiken duidelijke taal, stellen vele vragen en kunnen goed luisteren. We creëren veel vrije ruimte zodat deelnemers zelf inzichten verwerven en identificeren wat ze nodig hebben op hun Weg naar Meesterschap.